Nahajate se tukaj

Zaposleni

VISOKOŠOLSKI UČITELJ - delovno mesto: REDNI PROFESOR
Naziv Ime Priimek Predmetno področje
Red. prof. dr. Andreja Goršek Kemijsko inženirstvo
Red. prof. dr. Željko Knez Kemijsko inženirstvo
Red. prof. dr. Peter Krajnc Splošna in organska kemija
Red. prof. dr. Zdravko Kravanja Kemijsko inženirstvo
Red. prof. dr. Maja Leitgeb Kemijsko inženirstvo
Red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič Kemijsko inženirstvo
Red. prof. dr. Uroš Potočnik Biokemija
Red. prof. dr. Mojca Škerget Kemijsko inženirstvo
VISOKOŠOLSKI UČITELJ - delovno mesto: IZREDNI PROFESOR
Naziv Ime Priimek Predmetno področje
Izr. prof. dr. Darko Goričanec Kemijsko inženirstvo
Izr. prof. dr. Samo Korpar Fizika
Red. prof. dr. Zoran Novak Kemijsko inženirstvo
Izr. prof. dr. Petra Žigert Pleteršek Matematika
VISOKOŠOLSKI UČITELJ - delovno mesto: DOCENT
Naziv Ime Priimek Predmetno področje
Doc. dr. Irena Ban Splošna in anorganska kemija
Izr. prof. dr. Urban Bren Fizikalna kemija
Doc. dr. Matjaž Finšgar Analizna kemija
Doc. dr. Sašo Gyergyek Splošna in anorganska kemija
Doc. dr. Dušan Klinar Kemijsko inženirstvo
Doc. dr. Majda Krajnc Kemijsko inženirstvo
delovno mesto - ASISTENT Z DOKTORATOM
Naziv Ime Priimek Predmetno področje
Dr. Miloš Bogataj Kemijsko inženirstvo
Doc. dr. Marko Bračko Fizika
Dr. Matevž Črepnjak Matematika
Izr. prof. dr. Regina Fuchs - Godec Fizikalna kemija
Dr. Maša Islamčević Razboršek Analizna kemija
Doc.dr. Maša Knez Hrnčič Kemijsko inženirstvo
Dr. Petra Kotnik Kemijsko inženirstvo
Doc. dr. Anita Kovač Kralj Kemijsko inženirstvo
Doc. dr. Matjaž Kristl Splošna in anorganska kemija
Dr. Muzafera Paljevac Splošna in organska kemija
Doc. dr. Darja Pečar Kemijsko inženirstvo
Doc. dr. Mateja Primožič Kemijsko inženirstvo
Dr. Katja Repnik Kemijsko inženirstvo
Izr. prof. dr. Marjana Simonič Kemijsko inženirstvo
Doc. dr. Mojca Slemnik Fizikalna kemija
Dr. Janja Stergar Splošna in anorganska kemija
Dr. Danijela Urbancl Kemijsko inženirstvo
delovno mesto: ASISTENTI
Naziv Ime Priimek Predmetno področje
Barbara Petovar Analizna kemija
VIŠJI ZNANSTVENI SODELAVEC
Naziv Ime Priimek
Izr. prof.dr. Claus Helix-Nielsen
Izr. prof. dr. Janja Trček univ.dipl.inž.živ.tehnol.
VIŠJI RAZISKOVALEC - ASISTENT Z DOKTORATOM
Naziv Ime Priimek
Doc. dr. Lidija Čuček univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Dr. Martin Klvana univ.dipl. biolog
Dr. Roman Kranvogl univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Dr. Andreja Nemet univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Dr. Amra Perva Uzunalić univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Doc. dr. Irena Petrinić univ.dipl.inž.kem.tehnol.
ZNANSTVENI SODELAVEC
Naziv Ime Priimek
Doc. dr. Janez Konc mag. farmacije
Doc. dr. Damjan Krajnc univ.dipl.inž.kem.
Doc. dr. Saša Lipovšek univ.dipl. biolog
RAZISKOVALEC – ASISTENT
Naziv Ime Priimek
Asist.Dr. Tanja Botič univ.dipl.mikrobiolog
Daša Brumec univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Hermina Bukšek univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Maja Čolnik
Darija Cör
Tanja Fajfar univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Katja Kocuvan univ.dipl.ekon.
Milica Pantić mag.inž.kem.teh
Aleksandra Petrovič
Asist. Dr. Jan Schmidt mag. farmacije
Dejan Seršen
Eva Španinger mag.kemije
Asist. Katja Vasič univ.dipl.inž.kem.tehnol.
RAZISKOVALEC - MLADI RAZISKOVALEC
Naziv Ime Priimek
Tanja Gagić univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Asist. Martin Gladović magister kemije
Asist. Gabrijela Horvat univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Amadeja Koler mag.kemije
Jasmina Korenak univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Gregor Kravanja mag.inž.kem.tehol.
Klavdija Zirngast
Asist. Žan Zore univ.dipl.inž.kem.tehnol.
TEHNIŠKI SODELAVEC II - TEHNIŠKI SODELAVEC VI
Ime Priimek
44 Igor Gros inž.kem.
754 Igor Krmelj inž.kem.tehnol.
TEHNIŠKI SODELAVEC IV – LABORANT - TEHNIŠKI SODELAVEC VII/1
Ime Priimek
758 Marko Krainer dipl. inž. kem. teh.
759 Vesna Lahovnik univ. dipl. inž. kem. teh.
2225 Sabina Markuš mag. kem.
130 Anja Petek univ. dipl. inž. kem. teh.
1308 Asist. Dr. Peter Trop univ. dipl. inž. kem. teh.
761 Neven Tutnjevič dipl. inž. kem. teh.
TEHNIŠKI SODELAVEC IV – LABORANT – SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2
Ime Priimek
1902 Staša Jurgec univ. dipl. inž. kem. teh.
1903 Doc. dr. Damjan Krajnc univ. dipl. inž. kem
1309 Mag. Nermina Leber univ. dipl. inž. kem. teh., višji strokovni sodelavec
TAJNIŠTVO DEKANATA
Ime Priimek
Tajnik fakultete Red. prof. dr. Zoran Novak univ. dipl. inž. kem. teh.
Samostojni strokovni delavec VII/1 Sonja Roj Upravni tehnik
Vodja organizacijske enote v katedri za kemijsko tehnologijo Samo Simonič inž.elekt.
REFERAT ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE
Ime Priimek
Vodja organizacijske enote referata za študijske zadeve Danila Levart učit. geog. in zgod.
Samostojni strokovni delavec VII/2 Mateja Mlakar univ. dipl. ekon.
SLUŽBA ZA RAČUNOVODSKE ZADEVE
Ime Priimek
Knjigovodja, blagajnik Metka Kramberger admin. tehnik
Vodja službe za računske zadeve Sabina Premrov univ. dipl. ekon.
SLUŽBA ZA PRAVNE, KADROVSKE IN SPLOŠNE ZADEVE
Ime Priimek
Vodja službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve Anica Bratuša višji posl. sekr. vsš
Tehnik, vzdrževalec stavbe Goran Dobaj ekon. tehnik
Samostojni strokovni delavec VII/2 Urška Mihelin univ. dipl. ekon.
KNJIŽNICA
Ime Priimek
Administrativni in strokovni referent - knjižničar Duška Šteinbauer ekon. tehnik