Nahajate se tukaj

Tutorstvo

Tutorji študentje FKKT UM smo študentje višjih letnikov, ki smo del svojega časa pripravljeni nameniti študentom nižjih letnikov. Tutorstvo študentov FKKT UM je osredotočeno predvsem na študente drugih in pa prvih letnikov, ki na novo vstopajo v študentsko življenje. S tutorstvom tako želimo olajšati prehod novincev na novo delovno okolje in nov način življenja.

Tutorji študentje FKKT UM se delimo na predmetne in uvajalne tutorje:

  • Predmetni tutorji so bolj specifično usmerjeni v posamezno predmetno področje, kar pomeni, da delujejo na področju določenega predmeta in pri tem predmetu izvajajo tako imenovane dopolnilne ure, na katerih se s študenti pripravljajo na kolokvije in izpite.
  • Uvajalni tutorji skrbijo za primerno obveščenost novincev z vsemi pomembnejšimi informacijami, ki se tičejo študijskih in obštudijskih dejavnosti tekom celotnega študijskega leta, predvsem v prvih dneh oz. tednih (npr. kako se prijaviti na izpit, kako urediti študentsko prehrano in podobno). Študentje so s svojimi uvajalnimi tutorji v kontaktu osebno na fakulteti in preko elektronske pošte.

Poleg omenjenih dejavnosti smo tutorji študentje vključeni pri organizaciji oz. izvedbi prvega dneva za novince. Na prvi študijski dan tutorji študentje novince popeljemo skozi fakulteto in jim pokažemo vse pomembnejše prostore na fakulteti (laboratoriji, predavalnice, kabineti profesorjev itd.) in jih zatem vodimo še po bližnji okolici fakultete, kjer jim pokažemo pomembnejše lokacije in stavbe, ki jih bodo obiskali predvsem v prvih dneh študija (knjižnica, študentski servis in podobno).

Termine dopolnilnih ur objavljamo v skupini FkktTutor na Facebooku.

Predmetni tutorji

Domen Kermc
koordinator tutorjev

Letnik študija: 2. letnik, kemija MAG
Področje tutorstva: matematika
Kontakt: domen.kermc@outlook.com

Petra Utroša

Letnik študija: 2. letnik, kemija MAG
Področje tutorstva: matematika
Kontakt: 5ra.utrosa@gmail.com

Sanja Potrč

Letnik študija: 2. letnik, kemijska tehnika MAG
Področje tutorstva: matematika
Kontakt: sanja.potrc@gmail.com

Gašper Zajc

Letnik študija: 2. letnik, kemijska tehnika MAG
Področje tutorstva: fizika in mehanika fluidov
Kontakt: gasper.zajc92@gmail.com

Vita Petek Regoršek

Letnik študija: 2. letnik, kemija MAG
Področje tutorstva: fizika
Kontakt: vita.regorsek@gmail.com

Jan Drofenik

Letnik študija: 3. letnik, kemijska tehnologija UN
Področje tutorstva: fizika
Kontakt: jandrofenik1@gmail.com

Marcell Gyurkač

Letnik študija: 3. letnik, kemija UN
Področje tutorstva: splošna kemija
Kontakt: marcell.gy@gmail.com

Vanja Pučko

Letnik študija: 3. letnik, kemija UN
Področje tutorstva: analizna kemija
Kontakt: vanja.pucko@student.um.si

Urša Stradovnik

Letnik študija: 3. letnik, kemijska tehnologija VS
Področje tutorstva: organska kemija
Kontakt: ursa.stradovnik1@gmail.com

Vesna Štih

Letnik študija: 2. letnik, kemijska tehnika MAG
Področje tutorstva: prenos snovi
Kontakt: vesnuska.stih@gmail.com

 

Uvajalni tutorji

Sanja Potrč

Letnik študija: 2. letnik, kemijska tehnika MAG
Kontakt: sanja.potrc@gmail.com

Vita Petek Regoršek

Letnik študija: 2. letnik, kemija MAG
Kontakt: vita.regorsek@gmail.com