Nahajate se tukaj

Organi in komisije na FKKT

Senat:

 • Prof. dr. Zdravko Kravanja, dekan, član po svojem položaju
 • Prof. dr. Željko Knez, član
 • Prof. dr. Peter Krajnc, član
 • Prof. dr. Maja Leitgeb, članica
 • Prof. dr. Andreja Goršek, članica
 • Prof. dr. Samo Korpar, član
 • Prof. dr. Uroš Potočnik, član
 • Prof. dr. Darko Goričanec, član
 • Prof. dr. Zorka Novak Pintarič, članica
 • Doc. dr. Irena Ban, članica
 • Doc. dr. Matjaž Finšgar, član
 • Prof. dr. Urban Bren, član
 • Medea Brečko, članica-študentka
 • Žan Hribar, član-študent
 • Gašper Zajc, član-študent

Poslovodni odbor:

 • Prof. dr. Zdravko Kravanja, dekan, član po svojem položaju
 • Prof. dr. Zoran Novak, tajnik, član po svojem položaju
 • Sanja Potrč, prodekanica za študentska vprašanja, članica po funkciji
 • Prof. dr., Željko Knez, član
 • Prof. dr. Andreja Goršek, članica
 • Prof. dr. Darko Goričanec, član
 • Prof. dr. Urban Bren, član

Komisija za ocenjevanje kakovosti:

 • Prof dr. Andreja Goršek, predsednica
 • Doc. dr. Matjaž Kristl, podpredsednik
 • Danila Levart, članica iz vrst nepedagoških sodelavcev
 • Doc. dr. Matjaž Finšgar, član
 • Prof. dr. Samo Korpar, član
 • Doc. dr. Darja Pečar, članica
 • Domen Kermc, član-študent
 • Maša Seitl, članica-študentka

Komisija za mednarodno sodelovanje:

 • Prof. dr. Peter Krajnc, prodekan
 • Prof. dr.  Zorka Novak Pintarič, članica
 • Prof. dr. Mojca Škerget, članica
 • Prof. dr. Regina Fuchs Godec, članica
 • Doc. dr. Irena Ban, članica
 • Katja Čuš, članica-študentka
 • Timotej Vidovič, član-študent

Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve in habilitacije:

 • Prof. dr. Željko Knez, prodekan
 • Prof. dr. Andreja Goršek, članica
 • Prof. dr. Peter Krajnc, član
 • Prof. dr. Darko Goričanec, član
 • Prof. dr. Urban Bren, član
 • Gabrijela Tkalec, članica-študentka
 • Alja Gabor, članica-študentka

Komisija za študijske zadeve:

 • Prof. dr. Zorka Novak Pintarič, prodekanica
 • Prof. dr. Samo Korpar, član
 • Prof. dr. Petra Žigert Pleteršek, članica
 • Prof. dr. Maja Leitgeb, članica
 • Doc. dr. Matjaž Finšgar, član
 • Sanja Potrč, članica-študentka
 • Alja Gabor, članica-študentka

Akademski zbor

 • Prof. dr. Andreja Goršek, predsednica
 • Doc. dr. Irena Ban, podpredsednica
 • Člani - visokošolski sodelavci, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci
 • Člani-študenti:
 • Miha Prelog
 • Timotej Vidovič
 • Gašper Zajc
 • Rok Gomilšek
 • Katja Čuš
 • Suzana Cvijetinović
 • Alja Gabor
 • Žan Hribar
 • Matevž Roškarič

Katedra za kemijo

 • Izr. prof. dr. Urban Bren, predstojnik

Katedra za kemijsko tehnologijo

 • Prof. dr. Mojca Škerget, predstojnica

Komisija za nagrade:

 • Prof. dr. Zorka Novak Pintarič, predsednica
 • Prof. dr. Peter Krajnc
 • Prof. dr. Samo Korpar

Komisija za zaščito in varstvo pri delu:

 • Prof. dr. Zorka Novak Pintarič, predsednica
 • Prof. dr. Zdravko Kravanja, dekan
 • Doc. dr. Irena Ban, članica
 • Dr. Muzafera Paljevac, članica
 • Igor Krmelj, član
 • Anja Petek, članica
 • Vesna Lahovnik, članica