Nahajate se tukaj

Diplomska dela na bolonjskih programih I. stopnje

Pomembni datumi

1. marec oz. 8. marec 2017 - (za teme vezane na industrijo) Zadnji rok za prijavo teme diplomskega dela
16. junij 2017 Zadnji rok za oddajo prve pisne verzije diplome
3. julij 2017 Študentje dobijo popravke od mentorjev
14. julij 2017 Zadnji rok za oddajo druge verzije diplome, po potrebi še korekcije do končne verzije
18. avgust 2017* Zadnji rok za prijavo študentov na MAG programe
1., 7. in 20. september 2017* Zagovori diplomskih del
8. – 12. september 2017* Vpisi na MAG programe

*gre za predvidene roke; natančni roki bodo določeni z razpisom v podiplomske programe

 

 

UN-predlog rokovnika

Diplomsko delo

  • 10 ur seminar (KT), seminarske vaje (KE)
  • 290 ur individualno delo
  • 10 ECTS
Teden Aktivnost
1., 2. teden Priprava dispozicije, pregled literature
2., 3. teden Načrt eksperimentov, osvojitev metod dela
4. - 9. teden Eksperimentalno laboratorijsko ali inženirsko delo
10., 11., 12. teden Pisanje diplomskega dela

 

VS–predlog rokovnika

Diplomsko delo

  • 30 ur laboratorijske vaje
  • 180 ur individualno delo
  • 7 ECTS
Teden Aktivnost
1. teden Priprava dispozicije, pregled literature  
2. teden Načrt eksperimentov, osvojitev metod dela
3., 4., 5., 6. teden Eksperimentalno laboratorijsko ali inženirsko delo
7., 8. teden Pisanje diplomskega dela