Kemija ima jasno in ključno vlogo pri zagotavljanju tehnoloških rešitev za izzive, pred katere je postavljena družba današnjega dn e. S ponujanjem novih priložnosti in blaginje bo kemija stimulativno jedro slovenskega in enakovreden član evropskega gospodarstva.

Za doseganje ciljev Lizbonske strategije in Strategije razvoja Slovenije so ključne aktivnosti, s katerimi bomo okrepili konkurenčnost, zagotovili hitrejši gospodarski razvoj, izboljšanje okolja, varovanje narave in trajnostno rabo naravnih virov. Nedvomno je spodbujanje r azvoja in raziskav na področju kemije bistvenega pomena za dosego prej omenjenih ciljev. V ta namen smo po vzgledu EU TP Suschem 4. septembra 2006 ustanovili slovensko tehnološko platformo za trajnostno kemijo »Si-Kem«.

Namen in dolgoročna vizija TP Si-Kem je izdelati in udejanjiti strateški raziskovalno- razvojni program, ki bo usmerjen v krepitev znanja za prenos raziskovalnih dosežkov v tehnološko obliko, primerno za trženje.

Prioritetne aktivnosti v okviru TP Si-Kem so usmerjenje v zpodbujanje raziskav, razvoja in inovativnosti na ključnih tehnoloških področjih:

  • industrijske biotehnologije,
  • tehnologije materialov,
  • reakcijske in procesne tehnike ter
  • horizontalnih dejavnosti (varnost, izobraževanje, …).

 


september, 2007