You are here

Splošna in anorganska kemija

Asist. dr. JANJA STERGAR, univ. dipl. inž. kem. teh.

BIOGRAFSKI PODATKI

 

 •           2009 Diploma na UM FKKT

 • ·         2010 Asistentka za splošno in anorgansko kemijo

 • ·         2014 Doktorat na UM FKKT

Doc. dr. MATJAŽ KRISTL, univ. dipl. inž. kem. teh.

BIOGRAFSKI PODATKI

 • 1993 Diploma na UM FKKT
 • 1993 Asistent za Splošno in anorgansko kemijo
 • 1996 Magisterij na UL FKKT
 • 1999 Doktorat na UM FKKT
 • 2004 Docent za Splošno in anorgansko kemijo

STROKOVNO DELO

 • 2008 -  2012 Predstojnik Oddelka za kemijo na FNM UM

PEDAGOŠKO DELO

 • Vaje in seminarji pri predmetu Splošne in Anorganske kemije: FKKT in FNM, 1. letnik
 • Predavanja pri predmetu Kemija: FNM, 1. letnik