You are here

Physical Chemistry

Izr. prof. dr. Urban Bren, univ. dipl. kem.

BIOGRAFSKI PODATKI

· 2004 Diploma na UL FKKT
· 2004 Gostujoči raziskovalec na University College Dublin
· 2004 in 2007 Gostujoči raziskovalec na Loyola University Chicago
· 2006 Gostujoči raziskovalec na Karlovi Univerzi v Pragi
· 2007 Doktorat na UL FKKT
· 2010 Znanstveni sodelavec KI
· 2011 Docent za področje kemije UP FAMNIT
· 2014 Docent za področje fizikalne kemije UM FKKT
· 2014 Vodja Laboratorija za fizikalno kemijo in kemijsko termodinamiko UM FKKT

Doc. dr. MOJCA SLEMNIK, univ. dipl. inž. kem. teh.

BIOGRAFSKI PODATKI

 • 1988 Diploma na UM FKKT
 • 1989 Asistentka za fizikalno kemijo in kemijsko termodinamiko
 • 1994 Magisterij na UL FKKT
 • 2003 Doktorat na UM FKKT
 • 2006 Docentka za fizikalno kemijo

STROKOVNO DELO

 • Od 2009 Predsednica skupine za promocijo FKKT
 • Recenzentka mednarodne revije Corrosion Science
 • urednica letne publikacije Poročilo o izobraževalni in raziskovalni dejavnosti FKKT

Izr. prof. dr. REGINA FUCHS-GODEC, uni. dipl. inž. kem. teh.

 

BIOGRAFSKI PODATKI

 • 1987 Diploma na UM FKKT

 • 1991 Magisterij na UL FKKT

 • 1994 Asistentka za fizikalno kemijo in kemijsko termodinamiko

 • 2001 Doktorat na UM FKKT

 • 2005 Docentka za fizikalno kemijo in kemijsko termodinamiko

STROKOVNO DELO

 • (od 2009) Član uredniškega odbora, Journal of Engineering & Processing Management

 • od 2008-2009 vodja bilateralnega projekta SLO- REPUBLIKA SRBIJA