You are here

Mathematics

Dr. Matevž Črepnjak

 

BIOGRAFSKI PODATKI

2008 Diploma na UM FNM, Oddelek za matematiko in računalništvo

2013 Doktorat na UM FNM, Oddelek za matematiko in računalništvo

od 2008 asistent za matematiko na UM,  FNM

 

STROKOVNO DELO npr:

2013, 2015, 2016, zunanji član za splošno maturo

Recenzent za Zentralblatt MATH database

2011-2015 – Koordinator za diplomske naloge, diplomske seminarske naloge in magistrske naloge na FNM OMR

 

PEDAGOŠKO DELO

Izr. prof. dr. PETRA ŽIGERT PLETERŠEK, prof.

Spletna stran

BIOGRAFSKI PODATKI

1996 Diploma na UM PeF, Oddelek za matematiko
1999 Magisterij na UM PeF, Oddelek za matematiko
2001 Doktorat na UM PeF, Oddelek za matematiko in računalništvo
     1996 - 2002 asistentka za diskretno in računalniško matematiko na UM,  PeF
     2002 - 2006 docentka za diskretno in računalniško matematiko na UM, PeF
     2006 - 2008 docentka za diskretno in računalniško matematiko na UM, FKKT
     2008 -   izredna profesorica za matematiko na UM, FKKT