You are here

General and Inorganic Chemistry

Dr. MUZAFERA PALJEVAC prof. biol. in kem.

BIOGRAFSKI PODATKI

  • 2004 Diploma na UM FKKT
  • 2004 Mlada raziskovalka
  • 2008 Asistentka za predmetno področje ''Kemijska tehnika'' in ''Tehnična kemija''
  • 2010 Doktorat na UM FKKT
  • 2014 Asistentka za predmetno področje ''Splošna'' in ''Organska kemija''

PEDAGOŠKO DELO

DELO ASISTENTKE:

1. stopnja bolonjskih študijskih programov

·      UM FKKT / Organska  kemija II (KT VS, KT UN in KEM UN; 2. letnik)