You are here

Chemical engineering

Red. prof dr. Željko Knez

BIOGRAFSKI PODATKI:

 • 1977 Diploma na UM FKKT
 • 1979 Magisterij na UL FKKT
 • 1981-1983 Asistent za področje Kemijska tehnika in tehnična kemija
 • 1984 Doktorat na UM FKKT
 • 1985-1990 Docent za področje Kemijska tehnika in tehnična kemija
 • 1990-1995 Izredni profesor za področje Kemijska tehnika in tehnična kemija
 • 1995 Redni profesor za področje Kemijska tehnika in tehnična kemija
 • 1997-1999 Prodekan za znanstveno-raziskovalno delo na UM FKKT
 • 1999-2002 Prorektor za znanstveno-raziskovalno delo na UM

Doc. dr. Majda Krajnc

BIOGRAFSKI PODATKI

 • 1981 Diploma na UM FKKT

 • 1982-1985 stažistka raziskovalka na FKKT

 • 1985 Magisterij na UM FKKT

 • 1985-1996 asistentka na FKKT

 • 1996 Doktorat na FKKT

 • 1996-2001 višja predavateljica na FKKT

 • 2001-   docentka na FKKT

PEDAGOŠKO DELO

Nosilka predmetov na:

 • UM FKKT/ UNI – Kemijska tehnologija, I. letnik

 • UM FKKT/ UNI – Kemija, I. letnik