You are here

Employees

Professor
Title Name Last name Subject area
Red. prof. dr. Andreja Goršek Chemical engineering
Red. prof. dr. Željko Knez Chemical engineering
Red. prof. dr. Peter Krajnc General and Inorganic Chemistry
Red. prof. dr. Zdravko Kravanja Chemical engineering
Red. prof. dr. Maja Leitgeb Chemical engineering
Red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič Chemical engineering
Red. prof. dr. Uroš Potočnik Biochemistry
Red. prof. dr. Mojca Škerget Chemical engineering
Associate Professor
Title Name Last name Subject area
Izr. prof. dr. Darko Goričanec Chemical engineering
Izr. prof. dr. Samo Korpar Physics
Red. prof. dr. Zoran Novak Chemical engineering
Izr. prof. dr. Petra Žigert Pleteršek Mathematics
Assistant professor
Title Name Last name Subject area
Doc. dr. Irena Ban Splošna in anorganska kemija
Izr. prof. dr. Urban Bren Physical Chemistry
Doc. dr. Matjaž Finšgar Analytical chemistry
Doc. dr. Sašo Gyergyek Splošna in anorganska kemija
Doc. dr. Dušan Klinar Chemical engineering
Doc. dr. Majda Krajnc Chemical engineering
Assistant with Ph.D.
Title Name Last name Subject area
Dr. Miloš Bogataj Chemical engineering
Doc. dr. Marko Bračko Physics
Dr. Matevž Črepnjak Mathematics
Izr. prof. dr. Regina Fuchs - Godec Physical Chemistry
Dr. Maša Islamčević Razboršek Analytical chemistry
Doc.dr. Maša Knez Hrnčič Chemical engineering
Dr. Petra Kotnik Chemical engineering
Doc. dr. Anita Kovač Kralj Chemical engineering
Doc. dr. Matjaž Kristl Splošna in anorganska kemija
Dr. Muzafera Paljevac General and Inorganic Chemistry
Doc. dr. Darja Pečar Chemical engineering
Doc. dr. Mateja Primožič Chemical engineering
Dr. Katja Repnik Chemical engineering
Izr. prof. dr. Marjana Simonič Chemical engineering
Doc. dr. Mojca Slemnik Physical Chemistry
Dr. Janja Stergar Splošna in anorganska kemija
Dr. Danijela Urbancl Chemical engineering
Assistant with MSc.
Title Name Last name Subject area
Barbara Petovar Analytical chemistry
Assistants
Title Name Last name
Asist.Dr. Tanja Botič univ.dipl.mikrobiolog
Daša Brumec univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Hermina Bukšek univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Maja Čolnik
Darija Cör
Tanja Fajfar univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Katja Kocuvan univ.dipl.ekon.
Milica Pantić mag.inž.kem.teh
Aleksandra Petrovič
Asist. Dr. Jan Schmidt mag. farmacije
Dejan Seršen
Eva Španinger mag.kemije
Asist. Katja Vasič univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Young researches
Title Name Last name
Tanja Gagić univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Asist. Martin Gladović magister kemije
Asist. Gabrijela Horvat univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Amadeja Koler mag.kemije
Jasmina Korenak univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Gregor Kravanja mag.inž.kem.tehol.
Klavdija Zirngast
Asist. Žan Zore univ.dipl.inž.kem.tehnol.
ZNANSTVENI SODELAVEC
Title Name Last name
Doc. dr. Janez Konc mag. farmacije
Doc. dr. Damjan Krajnc univ.dipl.inž.kem.
Doc. dr. Saša Lipovšek univ.dipl. biolog
VIŠJI ZNANSTVENI SODELAVEC
Title Name Last name
Izr. prof.dr. Claus Helix-Nielsen
Izr. prof. dr. Janja Trček univ.dipl.inž.živ.tehnol.
VIŠJI RAZISKOVALEC - ASISTENT Z DOKTORATOM
Title Name Last name
Doc. dr. Lidija Čuček univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Dr. Martin Klvana univ.dipl. biolog
Dr. Roman Kranvogl univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Dr. Andreja Nemet univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Dr. Amra Perva Uzunalić univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Doc. dr. Irena Petrinić univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Classification: Technicians VI
Name Last name Title
Igor Gros Igor Gros, inž.kem.
Igor Krmelj Igor Krmelj, inž.kem.tehnol.
Classification: Technicians VII/1
Name Last name Title
Marko Krainer Marko Krainer, dipl. inž. kem. teh.
Vesna Lahovnik Vesna Lahovnik, univ. dipl. inž. kem. teh.
Sabina Markuš Sabina Markuš
Anja Petek Anja Petek, univ. dipl. inž. kem. teh.
Peter Trop dr. Peter Trop, univ. dipl. inž. kem. teh.
Neven Tutnjevič Neven Tutnjevič, dipl. inž. kem. teh.
Classification: TEHNIŠKI SODELAVEC IV – LABORANT – SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2
Name Last name Title
Staša Jurgec Staša Jurgec
Damjan Krajnc Damjan Krajnc
Nermina Leber Mag. Nermina Leber
Faculty Secretary
Name Last name Naziv
Red. prof. dr. Zoran Novak Red. prof. dr. Zoran Novak
Sonja Roj Sonja Roj
Samo Simonič Samo Simonič
Student's Office
Name Last name Naziv
Danila Levart Danilo Levart
Mateja Mlakar Mateja Mlakar
Accountants and Financial Department
Name Last name Naziv
Metka Kramberger Metka Kramberger
Sabina Premrov Sabina Premrov
Department of Human Resources
Name Last name Naziv
Anica Bratuša Anica Bratuša
Goran Dobaj Goran Dobaj
Urška Mihelin Urška Mihelin
Library
Name Last name Naziv
Duška Šteinbauer Dušk Šteinbauer