Vizija, poslanstvo in dejavnosti fakultete

Vizija

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru se razvija v mednarodno prepoznavno središče inovativnih znanj za izzive 21. stoletja s področij kemije, kemijske in biokemijske tehnike ter sorodnih ved. Postaja vse privlačnejša za motivirane študente, kvalitetne univerzitetne učitelje in raziskovalce, prav tako pa vse zanimivejša za domače in mednarodne znanstvene mreže ter kemično in procesno industrijo. 

Poslanstvo

Poslanstvo fakultete je v negovanju ustvarjalnosti in odličnosti pri izvajanju izobraževalne, raziskovalne, strokovne in mednarodne dejavnosti na osnovi etičnih načel in akademske svobode. Fakulteta skladno s poslanstvom Univerze v Mariboru»skrbi za človeka in trajnostni razvoj, bogati zakladnico znanja, dviguje raven zavedanja, krepi humanistične vrednote, kulturo dialoga, kakovost bivanja in globalno pravičnost.«

... Preberi več

Zadnje novice / Aktualno

Sob, 09/04/2016 - 06:40
Na regijskem tekmovanju raziskovalnih nalog Mladi za napredek Maribora 2016 so dijaki II. Gimnazije, ki so jih mentorirali zaposleni UM FKKT, dosegli...
Sre, 23/03/2016 - 09:15
UM objavlja poziv h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru študentom  za  športne in kulturne dosežke ter razvoj na področju obštudijske dejavnos...
Sre, 16/03/2016 - 12:28
Doc. dr. Uroš Maver, doc. dr. Tomaž Velnar, prof. dr. Miran Gaberšček, prof. dr. Odon Planinšek in doc. dr. Matjaž Finšgar (FKKT UM) so avtorji članka...